Puun korjuu

Vuosittainen hakkuumäärämme on noin 45.000m³ tukkia,
josta puolet mäntyä ja puolet kuusta. Oma metsäosastomme
hankkii ja korjaa puun paikalliset olosuhteet sekä luonnon huomioon ottaen.
Käyttämämme raaka-aine ei ole peräisin luonnonsuojelualueilta tai muista
kiistan alaisista kohteista.
Yhtiön johto on toimissaan sitoutunut metsäperäisten tuotteiden alkuperän
seurantavaatimuksiin.

Olemme mukana myös metsien alueellisessa sertifioinnissa.
Noin 80% raaka-aineesta ostamme paikallisilta metsänomistajilta
sekä pysty- että hankintakaupalla. Hankinta- ja toimituspuuerät
otamme vastaan tehdasmittauksella.

Tukinlajittelu

Kaikki tukkierät lajitellaan ja tarkastetaan tehdasmitalla.
Hankinta- ja toimituserissä käytetään vastaanottomittana tehdasmittaa.
Tehdasmittaa kontrolloidaan jatkuvasti ja se on hyväksytty maa- ja
metsätalousministeriön toimesta.

Sahalaitos

Noin 45.000m³:sta hyvälaatuista tukkipuuta raamisahalinjastomme
tuottaa noin 22.000³ kuusi- ja mäntysahatavaraa. Linjasto on varustettu
digitaalisella kamerajärjestelmällä, joka mahdollistaa puutavaran laadun
määrityksen sahausprosessin aikana.

Lajittelu ja paketointi

Sahaamisen jälkeen tuore sahatavara lajitellaan laadun ja pituuden mukaan
nykyaikaisessa paketointi- ja lajittelulaitoksessamme ja rimoitetaan
kuivattavaksi. Kuivaamisen jälkeen sahatavara paketoidaan joko myyntiä
tai jatkojalostusta varten.

Puutavaran kuivaus

Puutavaran kuivaamiseen käytämme kolmea Tekmawoodin valmistama
60m³ kamarikuivaamoa. Lisäksi käytössämme on lauhdekuivain.

Kuivaamot lämmitetään sahasta tulevilla sivutuotteilla, kuten
kuorella, purulla ja kutterilastulla.

Jatkojalostus

Jatkojalostuksessa pyrimme asiakaslähtöisyyteen. Siksi jalostuslaitoksemme
koneet toimivat erittäin joustavasti, mahdollistaen pientenkin erikoiserien
tehokkaan tuottamisen. Kykenemme toimittamaan puutavaraa vannesahattuna, höylättynä,
ympäripontattuna, pohjamaalattuna ja muovikalvopaketoituna asiakkaan toivomilla
mitoilla, profiililla ja laadulla.

Kalustoomme kuuluu Stenner-vannesaha, Wacon kahdeksankutterinen höylä, Friulmacin
päätyponttauskone, Samec Productsin muovikalvokone sekä ulkoverhouslautojen
maalauslinjasto.

Valmiista tuotteista noin puolet menee kotimaan markkinoille, ja puolet ulkomaille, mm. Arabimaihin,
Espanjaan, Iso-Britanniaan, Saksaan, Ranskaan ja Tanskaan.