Alueellame on tuotettu puutavaraa jo 1800-luvun puolella. Kyläläisten yhteistyönä alkanut sahatoiminta laajeni ja kehittyi nopeasti siihen pisteeseen, että vuonna 1913 Keisarillisen Suomen Senaatti vahvisti Luopajärven Höyrysaha OY:n yhtiöjärjestyksen.

Sahan kehitys jatkui läpi sota-aikojen, esimerkiksi vuonna 1960 rakennutettiin kokonaan uusi sahalaitos joka jatkoi toimintaansa aina vuonna 1986 sattuneeseen tulipaloon, joka poltti käytössä olleen sahan, jättäen toimintamme reiluksi vuodeksi vain jatkojalostuspohjalle.

1987 saha aloitti toimintansa nykyisellä omistuspohjalla, ensin jatkojalostaen ja välittäen puutavaraa. Saha rakennettiin entiselleen ja 1990-luvulla aloitimme uudistamisohjelman: Sahatavaran lajittelu- ja paketointilaitos valmistui 1993 Tukin vastaanottomittauksen mahdollistava lasermittarilla varustettu tukinlajittelija valmistui 1995 Kuivaamot 1997
Jatkojalostushalli 1998
Huoltohalli 2000
Modernisoitu saha 2002
Uusi toimistorakennus 2008